SH 1, Naraingarh, Haryana   +91-9813464090 01734-284440   hotelparisngh@gmail.com